منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
قالب وب سایت موسیقی(موزیک)

قالب وب سایت موسیقی(موزیک)

پایان نامه امنيت شبکه و متدهاي ضد امنيت

پایان نامه امنيت شبکه و متدهاي ضد امنيت

آشنایی با سیستم عامل UNIX

آشنایی با سیستم عامل UNIX

بازی اندرویدی my boy gba emulator

بازی اندرویدی my boy gba emulator

دانلود طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده

دانلود طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده

دانلود گزارش کارآموزی گلخانه

دانلود گزارش کارآموزی گلخانه

تحقیق مدل قيمت گذاری آربيتراژ

تحقیق مدل قيمت گذاری آربيتراژ

تحقیق ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري

تحقیق ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري

دانلود جزوه یادگیری لغات 504 به روش کدینگ

دانلود جزوه یادگیری لغات 504 به روش کدینگ

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

گروه محصول -> کتاب دانشگاهی -> تربیت بدنی

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خونقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 150     کد محصول :4816بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين  مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود

بخشی از متن اصلی:

هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط):

از بین 28 بازیکن عضو تیم تکواندو آمن که از تیم های شرکت کننده در لیگ استان تهران می باشد 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه آماری این تحقیق مجدداً به شکل تصادفی به دو گروه کراتین و دارو نما تقسیم شدند.

روش پژوهش (حداکثر دو خط):

در ابتدا از آزمودنی ها، پیش آزمون به عمل آمد. سپس آزمودنی ها از طریق طرح دوسوکور به دو گروه مصرف کننده کراتین و مصرف کننده شبه دارو تقسیم شدند. گروه کراتین به مدت 6 روز، 4 وعده 5 گرمی کراتین مونوهیدرات و گروه شبه دارو همین مقدار گلوکز مصرف کردند. سپس بعد از پایان دوره پس آزمون به عمل آمد.

ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط):

دستگاه تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدن – دوچرخه کارسنج – ابزارهای لازم برای گرفتن نمونه خون – فتوسنسور – کرنومتر – پیت برای سنجش کراتین و آمونیاک خون

طرح پژوهش (حداکثر دو خط):

یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی (کراتین) و کنترل (دارونما) می باشد. که بصورت دوسوکور اجرا شده است. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

نتیجه کلی (حداکثر سه خط):

مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی

می شود.

 فصل اول : طرح تحقیق 1

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مساله 4

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 7

1-4. اهداف تحقیق 10

1-5. متغیرهای تحقیق 11

1-6. فرضیات تحقیق 11

1-7. محدودیتهای تحقیق 12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15

2-1. مقدمه 16

2-2. مبانی نظری تحقیق 16

   2-2-1. کراتین 16

     2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16

     2- 2-1-2. منابع کراتین 17

     2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین 18

     2-2-1-4. نقش کراتین در بدن 21

     2-2-1-5. عوارض جانبی 23

   2-2-2. آمونیاک  25

25          2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی

25      2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش

26      2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین

27      2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی

29      2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی

32           2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک

32      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی

35      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی

40      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده

44    2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن

47    2-2-4. وزن

48      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن

50    2-2-5. وزن بدون چربی

52    2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی

53    2-2-7. سرعت

55      2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن

56      2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت

58    2-2-8. چابکی

59      2-2-8-1. آزمون های چابکی

60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین

60    2-3-1.  تحقیقات داخلی

61    2-3-2. تحقیقات خارجی

61      2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت

63      2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت

66      2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت

69      2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان

74      2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی

76      2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی

80      2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک

 

84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق

85 3-1. مقدمه

85 3-2. روش تحقیق

85 3-3. مشخصات آزمودنیها

86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها

87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها

88 3-6. متغیر های تحقیق

88 3- 7. ابزار های اندازه گیری

89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها

89   3-8-1. قد

89    3-8-2. خونگیری

90      3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی

90    3-8-3. ترکیبات بدن

90    3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت

91    3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز

92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها

 

 

93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

94 4-1- مقدمه

94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها

95    4-2-1. آمونیاک

96    4-2-2. سرعت

97   4-2-3. چابکی

98    4-2-4. وزن بدن

99    4-2-5. توده بدون چربی

100    4-2-6. مایعات بدن

101    4-2-7. کراتینین

102    4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن

103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق

103    4-3-1. فرضیه اول

105   4-3-2. فرضیه دوم

106    4-3-3. فرضیه سوم

107    4-3-4. فرضیه چهارم

108    4-3-5. فرضیه پنجم

109    4-3-6. فرضیه ششم

110    4-3-7. فرضیه هفتم

111    4-3-8. فرضیه هشتم

113    4-3-9. فرضیه نهم

114   4-3-10. فرضیه دهم

118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق

 

 

121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری

122 5-1. مقدمه

122 5-2. خلاصه تحقیق

124 5-3. بحث و بررسی

129 5-4. نتیجه گیری

129 5-5. پیشنهادات

 

 

 

فهرست جدولها

 

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی

جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........

جدول 3-1  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها

جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما

جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون

جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون

جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما

جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما

جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما

جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون

جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه

جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین

جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین

جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین

جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین

جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین

جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما

جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما

جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما

جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما

جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما

جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما

جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما

جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما

جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما

 

 

 

فهرست شکلها

 

شکل 2- 1. سنتز کراتین

شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز

نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

 مقدمه

بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين  مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)  فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).

از سال 1990 به بعد  تحقيقات  گسترده اي  تأثيرات  مصرف  خوراکي مکمل هاي  کراتين را  در  مقادير و مدتهاي  مختلف مورد ارزيابي  قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته     مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان  افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين  عضله 10  تا  37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول  اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:150  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:آمونياک خون,کراتين ,تأثير مصرف مکمل کراتين   تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين   تحقیق پیرامون مصرف مکمل کراتين   دانلود مقاله تأثير مصرف مکمل کراتين   پایان نامه رشته تربیت بدنی  پایان نامه پیرامون تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون  ورزشکار  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

گزارش کارآموزی اداره مخابرات

گزارش کارآموزی اداره مخابرات

گزارش کارآموزی اداره مخابرات

حجم:40528KB | بازدید :16

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست: فصل اول:آشنایی کلی با مکان کارآموزی فصل دوم:ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات فصل اول آشنایی کلی با مکان...

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره مخابرات شیروان

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره مخابرات شیروان

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره مخابرات شیروان

حجم:40488KB | بازدید :16

گزارش کارآموزی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : توضیحات : اداره مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به امور ارتباطی و مخابراتی کشور به تصویب مجلس قانون گذاری  در سال۱۳۵۰ تشکیل و با استناد به اساس نامه قانونی فعالیت...

دانلود گزارش کارآموزی اداره پست

دانلود گزارش کارآموزی اداره پست

دانلود گزارش کارآموزی اداره پست

حجم:38942KB | بازدید :13

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : آشنایی با تجهیزات پست ترانسفورماتور:  وسیله ای است که می تواند سطح ولتاژ را کم و یا زیاد کند در ترانسفورماتور فرکانس تغییر نمی کند و ثابت باقی می ماند . مثلاً برای یک ترانس افزاینده سطح...

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری

حجم:36545KB | بازدید :18

گزارش کارآموزی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : مقدمه انجام دادن كار اجرايی به عنوان كارآموزی كار مفيدی است چون اين كار دانشجو را با کارهای اجرايی عمرانی آشنا می كند.کارهای اجرايی عمرانی با دستگاه تئوری تفاوت دارد و...

دانلود گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه

دانلود گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه

دانلود گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه

حجم:35418KB | بازدید :14

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : این فایل همراه شکل و عکس می باشد طراحي و انجام پرواز براي عكسبرداري: عكسبرداري به سبب اينكه عكس هاي مورد نياز براي تهية نقشه يا اندازه گيريهاي در اين دهه تهيه مي شوند و نيز دارا بودن...

دانلود گزارش کارآموزی اسکلت بتنی

دانلود گزارش کارآموزی اسکلت بتنی

دانلود گزارش کارآموزی اسکلت بتنی

حجم:34374KB | بازدید :13

گزارش کارآموزی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : موضوع : گزارش کارآموزی اسکلت بتنی فهرست مطالب مقدمه. ۲ استفاده از دستگاه بچنگ به جای خلاطه. ۳ مزایای ساختمانهای بتنی.. ۵ قسمت های مختلف ساختمانهای بتنی.. ۶ مصالح به...

گزارش کارآموزی گزارش فاكتورهاي خريد و فروش شرکت دخانیات قشم

گزارش کارآموزی گزارش فاكتورهاي خريد و فروش شرکت دخانیات قشم

گزارش کارآموزی گزارش فاكتورهاي خريد و فروش شرکت دخانیات قشم

حجم:33297KB | بازدید :11

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب راهنمای نصب نرم افزار حسابداری راهنمای استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار منوهای اصلی نرم افزار «آل ورAlver » تعریف تعریف حسابها تعریف حساب کل تعریف حساب...

كارآموزي كارخانجات كابل سازي ايران ICMC

كارآموزي كارخانجات كابل سازي ايران ICMC

كارآموزي كارخانجات كابل سازي ايران ICMC

حجم:27890KB | بازدید :12

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب پیشگفتار  مقدمه  میزان رضایت دانشجو از این دوره فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی معرفی کارخانه فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی  فصل سوم...